Drummer, Dietmar

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Drummer

Projekt Leader A3, A6, B3, T1, T3, T6, T10

Institute of Polymer Technology (LKT)
Lehrstuhl für Kunststofftechnik (LKT, Prof. Drummer)

Raum: Raum 2.09
Am Weichselgarten 10
91058 Erlangen-Tennenlohe

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2005

2004

2003